Realizmus

Realizmus - trend začal vo Francúzsku v druhej polovici devätnásteho storočia. Sharp štýlu maľovanie obrázkov pre realisti pogrążonych predstavila obyčajných ľudí na ťažkosti každodenného života v škole pracovať, ako sú mlátičky, pracovníkov, drwali, zedníky. Paleta farieb v tomto trende sa stala tmavej a utlmený.

Kľúčový údaj pre tento trend bol Francúz Gustave Courbet v čase, keď maliari začali odpojiť od prúdu romantizmu a akademizmu vzal na neformálne vedenie nad nimi, rovnako ako prvý použil pojem "realizmus" vo vzťahu k súčasnej umelecké prúdy.

Maliari často spájajú s:

  • Gustave Courbet
  • Jean-Francois Millet
  • Alexander Gierymski