Expresionismus

Expresionismus - termín použitý prvýkrát v roku 1901 francúzsky umelec Hervé Dala som jej meno tohto cyklu svoje obrazy v Salon, ktorý vydal Nezávislí. Expresionismus výraz odvodený od slova označujúci jasnosť prejavu a dopadu na príjemcu, a to konkrétne na citovej sfére. Vlastností tohto prúdu obrazov je veľmi rozmazaný (zdeformované a farby) kontúry, expresionismem dôraz bol určený na vyjadrenie osobnosť umelca a jeho pocity. Obrázky z tohto prúdu je živá, skreslené formy, často zobrazujúca smrť a utrpenie a osamelosti tvorcov.

V umení sa tento trend vyvinula v devätnástom storočí. V Poľsku však bola prijatá v októbri 1917, ktoré založil Jiří Hulewicz dvojtýždenná literárnej a umeleckej "Zdrój"

Slávni maliari spojené s prúdom:

  • Gogh Vincent van Gogh
  • Edvard Munch
  • James Ensor
  • Paul Gauguin