Dadaizm

Dadaizm na avant-garde literárne a umelecké hnutie vzniklo v dvadsiatom storočí (v rokoch 1916-1923) a predovšetkým v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku a USA. Podporovaný predovšetkým na prelomenie s tradíciou, ktorý vyjadril plnú slobodu komunikácie, a tým podporovať umenie chaos a Absurdita, a preto náhodné zostavenie rôznych položiek. Názov "dadaizm" bol pravdepodobne vybraný trist Tzar náhodne zo slovníka Larousse'a Hugo Ball, drevené hračky vo francúzštine.

Tento trend bol zahájený vojny migrantov v Zürichu, ktorého prvé práce, ktoré boli vypestované počas stretnutia dadaistów v kluboch a kaviarňach, boli uverejnené v časopise Cabaret Voltaire a neskôr aj v littérature, Club Dada, Der Dada a nevidiacich. Dadaisti povedané počas svojho zasadnutia a tiež básne prehlásenia, a tiež ukázala svoje obrázky.

Dadaizm nebol samostatný prúd s vlastným štýlom. Bola to kombinácia Futurist a kubismu, a nakoniec dadaizmu z veľkej časti zasilili séria surrealistów. V dadaizmie bol šokovaný najmä na verejné zákazky na práce a nonsensownymi svoje nápady. Práca dadaistów zriedkavo stretnúť s neutrálne pocity - alebo sa inšpirovať obdiv, alebo ťažkej kritike.