História maľovaní

Maľba je jedným z disciplín výtvarného umenia, ktorá vám umožňuje ukázať, čo je okolo, rovnako ako prezentovať svoje nápady, sny a sny. Maliarstva ponúka nespočetné príležitosti pre umelcov, aby využila svoje schopnosti a v akejkoľvek forme, na akomkoľvek materiáli (plátno, papier, stenu), a v každom štýle. Obrázky sú zvyčajne dvoch-dimenzionální, ale niekedy majú prvky vesmíru.

V dejinách maliarstva viackrát stretávame s náboženskými motívmi a prezentácie z mytológie. Najstaršie známe obrázky môžu počítať viac ako 30 tisíc rokov a sú stále vo Francúzsku, kde sa rovnako ako v Portugalsku, Španielsku, Číne a Austrálii, vidíme staré maľby v jaskyniach. Ako môžeme hádať, predstavujú zvieratá, ako kone, lvi, mammoths a ľudí počas poľovníckej sezóny.

Štýl maľby záleží na pravidlami platnými v danom období. Medzi najobľúbenejšie a najzaujímavejšie trendy v maľovaní, ktoré budú popísané na týchto stránkach, prosím uveďte:

  • realizmus,
  • Impresionismus,
  • symbolika,
  • Expresionismus,
  • Kubismus,
  • futurismus,
  • dadaizm,
  • abstractionism,
  • Surrealismus.